Nghiên cứu sinh Nguyễn Bá Cao bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 19/6, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Bá Cao với đề tàiNghiên cứu đánh giá và nâng cao phẩm chất hệ thống vô tuyến chuyển tiếp song công trên cùng băng tần; ngành: Kỹ thuật điện tử; mã số: 9 52 02 03 do Đại tá, GS.TS Trần Xuân Nam và TS Trần Đình Tấn hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có các thành viên: Đại tá, PGS.TS Đỗ Quốc Trinh – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Hoàng Mạnh Thắng – Đại học BKHN, Phản biện 1; PGS.TS Lê Nhật Thăng – Học viện CNBCVT, Phản biện 2; PGS.TS Trần Đức Tân – Đại học Phenikaa, Phản biện 3; Trung tá, TS Nguyễn Thế Quang – Học viện KTQS, Thư ký; Thiếu tướng, PGS.TS Bạch Nhật Hồng – Viện KH&CNQS, Ủy viên; Thượng tá, PGS.TS Phạm Khắc Hoan – Học viện KTQS, Ủy viên.

Nội dung luận án của NCS Nguyễn Bá Cao phù hợp với tên đề tài nghiên cứu đã được phê duyệt và phù hợp với chuyên ngành kỹ thuật điện tử, mã số 9.52.02.03 theo quyết định số 6521/QĐ-BGDĐT ngày 10/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề tài nghiên cứu của NCS Nguyễn Bá Cao không trùng lặp so với các công trình, luận án đã công bố trong và ngoài nước. Việc trích dẫn tài liệu tham khảo của NCS là rõ ràng, đầy đủ và trung thực.

Kỹ thuật truyền dẫn song công trên cùng băng tần (FD) cho mạng chuyển tiếp vô tuyến có khả năng tăng gấp đôi hiệu quả sử dụng phổ tần. Luận án tập trung nghiên cứu phân tích giải tích cho một số mô hình chuyển tiếp sử dụng truyền thông FD, đề xuất các biểu thức toán học để đánh giá phẩm chất hệ thống như biểu thức xác suất dừng, xác suất lỗi ký hiệu trong các kịch bản khác nhau. Các kết quả của luận án có thể áp dụng cho các hệ thống truyền dẫn vô tuyến.

Luận án đạt được một số đóng góp mới sau:

– Đề xuất mô hình và giải pháp nâng cao phẩm chất mạng chuyển tiếp AF-FDR có đường liên kết trực tiếp và DF-FDR không có đường liên kết trực tiếp một chiều trên kênh pha-đinh Rayleigh và pha-đinh Rayleigh kép trong điều kiện phần cứng hoàn hảo.

– Đề xuất mô hình và giải pháp phân bổ công suất tối ưu nhằm cải thiện chất lượng cho mạng chuyển tiếp AF-FDR một chiều và hai chiều trên kệnh pha-đinh Rayleigh trong trường hợp phần cứng không hoàn hảo.

Với 13 bài báo ISI, 8 bài Scopus và 5 bài báo đăng trên tạp chí trong nước, NCS  Nguyễn Bá Cao đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Học viện KTQS. Hội đồng chấm luận án cấp Học viện nhất trí đánh giá: Luận án tiến sĩ kỹ thuật của NCS Nguyễn Bá Cao là một công trình khoa học nghiêm túc, đáp ứng tốt các yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Chúc đồng chí tiếp tục thành công hơn nữa trong nghiên cứu khoa học.