Học viện KTQS tổ chức bảo vệ LATS (bằng tiếng Anh) cho NCS Trương Quốc Hùng

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức bảo vệ (bằng tiếng Anh) luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trương Quốc Hùng, về đề tài: “A Study on Hybridization of Fuzzy Possibilistic C-means Clustering and Granular Computing (tên tiếng Việt: “Nghiên cứu lai ghép phân cụm C-means khả năng mờ và tính toán hạt”)

Ngành: Cơ sở toán học cho tin học; mã số: 9 46 01 10.

Thời gian: 14 giờ 30 ngày 10 tháng 7 năm 2020;

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự (số 236 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội).

Xin trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!