NCS Sái Văn Thuận bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Ngày 30/8, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Sái Văn Thuận với đề tài:Nghiên cứu thiết kế phần cứng thực hiện các hàm toán học điển hình trên cơ sở phương pháp xấp xỉ áp dụng trong xử lý tín hiệu số”, chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử; mã số: 9 52 02 03, do TS. Trần Văn Khẩn và PGS.TS Hoàng Văn Phúc hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có các thành viên: PGS.TS Đỗ Quốc Trinh – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Nguyễn Đức Minh – Đại học Bách khoa Hà Nội, Phản biện 1; PGS.TS Trần Đức Tân – Đại học Quốc gia Hà Nội, Phản biện 2; TS. Vũ Lê Hà – Viện KH&CNQS, Phản biện 3; TS. Nguyễn Hải Dương – Học viện KTQS, Thư ký; PGS.TS Đặng Thế Ngọc – Học viện CNBCVT, Ủy viên; PGS.TS Vũ Văn Sơn – Học viện KTQS, Ủy viên.

Sự phù hợp của đề tài với chuyên ngành và mã số đăng ký

Nội dung luận án của NCS Sái Văn Thuận phù hợp với tên đề tài nghiên cứu đã được phê duyệt và phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, mã số 9.52.02.03 theo theo thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề tài nghiên cứu của NCS Sái Văn Thuận không trùng lặp so với các công trình, luận án đã công bố trong và ngoài nước. Việc trích dẫn tài liệu tham khảo của NCS là rõ ràng, đầy đủ, trung thực và cập nhật.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án

-Ý nghĩa khoa học: Luận án đã nghiên cứu và đề xuất được các cải tiến phương pháp tổng hợp các lõi phần cứng thực hiện các hàm toán học điển hình ứng dụng trong xử lý tín hiệu số. Các kiến trúc đề xuất đạt được tiêu chí về giảm tài nguyên phần cứng và công suất tiêu thụ, cũng như tăng tốc độ xử lý.

– Ý nghĩa thực tiễn: Các kết quả đạt được của luận án có thể áp dụng cho hướng nghiên cứu phát triển các lõi phần cứng có hiệu năng cao trong các ứng dụng xử lý tín hiệu số.

Các kết quả chính đạt được và những đóng góp mới của luận án

Luận án có các đóng góp mới sau :

– Đề xuất cải tiến phương pháp xấp xỉ phân đoạn tuyến tính đều kết hợp với bảng LUT để bù sai số xấp xỉ, cho phép giảm tài nguyên sử dụng phần cứng và tăng tốc độ tính toán một số hàm toán học phổ biến.

– Đề xuất cải tiến phương pháp tính toán một số hàm toán học điển hình sử dụng trong xử lý tín hiệu số dựa trên xấp xỉ hai mức , cho phép cải thiện tốc độ tính toán khi thực thi trên phần cứng.

– Đề xuất cải tiến phương pháp tính toán các hàm toán học dựa trên tính toán ngẫu nhiên kết hợp với xấp xỉ phân đoạn tuyến tính đều, cho phép đạt được kiến trúc phần cứng có độ phức tạp thấp.

Luận án là một công trình khoa học được tác giả tiến hành một cách công phu, nghiêm túc. Các kết quả nghiên cứu trong luận án là tin cậy; có đóng góp về khoa học và thực tiễn. Luận án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các công trình đã công bố của tác giả phản ánh đầy đủ các kết quả nghiên cứu của luận án và được đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín. Tóm tắt luận án phản ánh trung thực nội dung nghiên cứu của luận án.

Với số phiếu tán thành 7/7, chúc mừng NCS Sái Văn Thuận đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện. Với những kết quả đạt được sau thời gian học tập, nghiên cứu tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, tin tưởng rằng đồng chí sẽ có nhiều đóng góp, thành công hơn nữa trong sự nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời đại mới, thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.