Học viện KTQS tổ chức bảo vệ LATS cấp Học viện cho NCS Trần Phú Ninh

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Phú Ninh, về đề tài: “Nghiên cứu xử lý tín hiệu sonar thụ động để nâng cao chất lượng phát hiện mục tiêu ngầm trong điều kiện thủy văn phức tạp

Chuyên ngành: Kỹ thuật ra đa dẫn đường; mã số: 9 52 02 04.

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2018;

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự (số 236 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội).

Xin trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

Thong tin luan an

Trich yeu luan an

Tom tat luan an