NCS Nguyễn Văn Hưng bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Ngày 27/04/2021, Phòng Sau đại học đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Văn Hưng (khóa 38) về đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng một số tham số kết cấu thiết bị trích khí đến hoạt động của máy tự động súng bắn hai môi trường, Ngành Cơ kỹ thuật, mã số 9.52.01.01, do Thượng tá, PGS.TS Đào Văn Đoan và Thượng tá, PGS.TS Nguyễn Văn Dũng hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên: Đại tá, GS.TS Nguyễn Hồng Lanh – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Ngọc Chương – Tổng cục CNQP, Phản biện 1; GS.TSKH Vũ Duy Quang – Trường ĐH BKHN,  Phản biện 2; Đại tá, PGS.TS Bùi Ngọc Hồi – Viện KH&CNQS, Phản biện 3; Đại tá, TS Uông Sĩ Quyền – Học viện KTQS, Thư ký; Thượng tá, TS Mai Viết An- Tổng cục CNQP, Ủy viên; Thượng tá, PGS.TS Đoàn Trắc Luật – Học viện KTQS, Ủy viên.

Đến dự buổi bảo vệ của NCS Nguyễn Văn Hưng có đại diện chỉ huy Phòng Sau đại học, đại diện Ban chủ nhiệm khoa Vũ khí, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Sau khi xem xét hồ sơ, nghe NCS  trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng thống nhất đánh giá:

  • Ý nghĩa khoa học thực tiễn

Luận án có ý nghĩa khoa học. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần hoàn thiện mô hình tính toán động lực học máy tự động trong súng tiểu liên sử dụng nguyên lý trích khí đối với các môi trường bắn khác nhau, nhằm tạo thêm cơ sở khoa học cho việc thiết kế chế tạo mới súng tự động bắn ở hai môi trường (nước/không khí).

–  Những kết quả đạt được của luận án

+ Luận án đã nghiên cứu tổng quan về sự phát triển của súng bắn hai môi trường trên thế giới và trong nước; các công trình nghiên cứu có liên quan. Từ đó nghiên cứu phương án để xây dựng một mô hình phù hợp, sát với thực tế và đánh giá chuyên sâu về ảnh hưởng của các tham số kết cấu đến hoạt động của MTĐ súng bắn hai môi trường;

+ NCS đã xây dựng được một mô hình động lực học để nghiên cứu MTĐ súng bắn hai môi trường. Mô hình này là sự kết hợp đồng thời của hệ phương trình thuật phóng trong – hệ phương trình nhiệt động buồng khí – hệ phương trình chuyển động của khâu cơ sở; trong đó thể hiện rõ sự khác biệt của bắn dưới nước và không khí (các lực tác dụng lên khâu cơ sở có liên quan đến môi trường nước), cũng như kể đến toàn bộ quá trình phụt khí qua các khe hở trong hệ nhiệt động;

+ Luận án đã áp dụng phương pháp tin cậy để tiến hành giải đồng thời mô hình đã xây dựng được dựa vào bộ thông số đầu vào được xác định bằng cả lý thuyết (các phần mềm tính toán) và thực nghiệm trên một mẫu súng chế thử cụ thể. Trên cơ sở đó tiến hành khảo sát, phân tích ảnh hưởng của một số tham số kết cấu chính đến hoạt động của MTĐ.

+ NCS đã tiến hành nghiên cứu thực nghiệm để tính toán thông số đầu vào cũng như đánh giá lại tính đúng đắn của mô hình lý thuyết đã xây dựng. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm đã chứng tỏ mô hình bài toán lý thuyết đưa ra là đúng đắn, tin cậy và có thể sử dụng mô hình này để ứng dụng vào tính toán, thiết kế súng bắn hai môi trường.

–  Những đóng góp mới của luận án

+ Xây dựng được mô hình toán, khảo sát các tham số động học máy tự động của súng bắn trong hai môi trường nước và không khí;

+  Bước đầu xác định được định tính và định lượng ảnh hưởng của một số tham số kết cấu chính của thiết bị trích khí đến hoạt động của máy tự động súng bắn hai môi trường khi bắn trong không khí và dưới nước.

Với số phiếu tán thành 07/07, Luận án tiến sĩ kỹ thuật của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hưng là một công trình khoa học được nghiên cứu nghiêm túc, có ý nghĩa khoa học, thực tiễn. Các công trình khoa học đã được công bố trên các Tạp chí khoa học có uy tín phản ánh những kết quả chính của luận án. Khối lượng, nội dung, cách trình bày của luận án đáp ứng được các yêu cầu của một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*