NCS Lê Mạnh Hùng bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Ngày 14/5, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Lê Mạnh Hùng với đề tài: “Nghiên cứu tối ưu hóa các thông số công nghệ khi biến dạng hợp kim Titan sử dụng trong chế tạo vũ khí”  ngành: Cơ kỹ thuật; mã số: 9 52 01 01, do PGS.TS Đinh Văn Phong và PGS.TS Nguyễn Trường An hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có các thành viên: GS.TS Nguyễn Trọng Giảng – Đại học BKHN, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Trần Ngọc Thanh – Viện KHCNQS, Phản biện 1; PGS.TS Trần Văn Dũng – Đại học BKHN, Phản biện 2; TS Nguyễn Xuân Phương – Học Tổng cục CNQP, Phản biện 3; TS Lại Đăng Giang – Học viện KTQS, Thư ký; PGS.TS Phùng Tuấn Anh – Học viện KTQS, Ủy viên; TS Nguyễn Văn Dương – Học viện KTQS, Ủy viên.

Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của luận án

Hiện nay, nhu cầu làm chủ công nghệ gia công hợp kim titan để chế tạo một số chi tiết trong vũ khí, đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu công nghệ chế tạo các các sản phẩm có hình dạng phức tạp, độ bền riêng, độ bền nhiệt cao từ hợp kim titan, góp phần phát triển ngành công nghiệp chế tạo tên lửa ở Việt Nam.

Mặt khác, hợp kim titan là loại vật liệu đắt tiền, khó biến dạng cho nên việc nâng cao khả năng biến dạng dẻo, đồng thời tăng hệ số sử dụng vật liệu, chế tạo được các chi tiết có hình dạng phức tạp, giảm thiểu các nguyên công cắt gọt là nhu cầu cần thiết. Với mục đích nêu trên, cần phải nghiên cứu các thông số công nghệ có ảnh hưởng đến khả năng biến dạng dẻo của hợp kim titan. Do vậy, việc lựa chọn đề tài “Nghiên cứu tối ưu hóa các thông số công nghệ khi biến dạng siêu dẻo hợp kim Ti-5Al-3Mo-1,5V sử dụng trong chế tạo vũ khí” là cần thiết và có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, thiết thực trong phát triển công nghiệp Quốc phòng, góp phần từng bước hiện đại hóa quân đội.

Các kết quả chính đạt được và những đóng góp mới của luận án

  • Đã xác định được các thông số công nghệ hợp lý làm nhỏ hạt cho hợp kim Ti-5Al-3Mo-1,5V để nhận được cấu trúc siêu mịn;

– Đã nghiên cứu và tối ưu các thông số công nghệ có ảnh hưởng tới quá trình biến dạng nhằm mục đích đạt được biến dạng siêu dẻo của hợp kim nghiên cứu.

Luận án có kết cấu hợp lý, tư liệu, số liệu trong luận án đảm bảo độ tin cậy, phương pháp sử dụng để nghiên cứu có tính khoa học.

Tác giả trình bày nội dung luận án trung thực, rõ ràng, bản tóm tắt luận án phản ánh kết cấu và nội dung phù hợp với bản luận án. Các công bố phản ánh các kết quả của luận án, được đăng trên các tạp chí và kỷ yếu Hội nghị có uy tín, chuyên ngành phù hợp.

Hội đồng nhất trí đánh giá: Luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Lê Mạnh Hùng là một công trình khoa học được tác giả tiến hành một cách nghiêm túc, đã sử dụng phương pháp nghiên cứu và trang thiết bị thực nghiệm phù hợp, hiện đại.

Luận án đáp ứng được các yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Học viện KTQS. Các kết quả nghiên cứu trong luận án là tin cậy và có sức thuyết phục.

Các công trình đã công bố của tác giả phản ánh đầy đủ các kết quả nghiên cứu của luận án và được đăng trên các tạp chí, kỷ yếu Hội nghị khoa học về chuyên ngành có uy tín trong nước. Tóm tắt luận án phản ánh trung thực nội dung nghiên cứu của luận án.

Chúc mừng NCS Lê Mạnh Hùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện với số phiếu tán thành 7/7.