Học viện KTQS tổ chức bảo vệ LATS cho NCS Lê Trọng Tấn

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Trọng Tấn, về đề tài: “Nghiên cứu tối ưu các thông số công nghệ khi tạo hình chi tiết dạng côn bằng phương pháp dập thủy cơ”.

Ngành: Kỹ thuật Cơ khí; mã số: 9 52 01 03.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 24 tháng 5 năm 2019;

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự (số 236 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội).

Xin trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!