Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2018

Học viện Kỹ thuật Quân sự xin thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2018 như sau:

1. Các ngành đào tạo thạc sĩ: Kỹ thuật hoá học; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Tự động hóa, Điều khiển các thiết bị bay); Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật rađa – dẫn đường; Cơ kỹ thuật (Cơ kỹ thuật, Vũ khí, Đạn); Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật cơ khí động lực (Ôtô – máy kéo, Kỹ thuật xe máy công binh, Kỹ thuật động cơ nhiệt, Kỹ thuật Tăng-Thiết giáp); Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt (Xây dựng công trình đặc biệt; Xây dựng dân dụng và công nghiệp); Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy); Kỹ thuật Cơ điện tử; Quản lý khoa học và công nghệ.

2. Các ngành đào tạo tiến sĩ: Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá; Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ thuật cơ khí; Cơ kỹ thuật; Cơ học vật rắn; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật rađa – dẫn đường; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt; Toán ứng dụng; Cơ sở toán học cho tin học; Chỉ huy, quản lý kỹ thuật.

3. Thời gian phát hành hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 01/02/2018.

4. Thời gian nộp hồ sơ:

– Cao học: Từ ngày 15/3/2018 đến 16/4/2018 (đối với ngành gần nộp từ ngày 05/02/2018 đến 05/3/2018 tại Hà Nội; 01/3/2018 đến 15/3/2018 tại Tp Hồ Chí Minh).

 Nghiên cứu sinh: Từ ngày 01/2/2017 đến 14/4/2018.

5. Đăng ký học bổ sung kiến thức:

– Tại Hà Nội: Từ ngày 05/02/2018 đến 05/3/2018.

 Tại Tp Hồ Chí Minh: Từ ngày 01/3/2018 đến 15/3/2018.

6. Thời gian đăng ký ôn tập: Từ ngày 01/3/2018 tại Hà Nội; 01/3/2018 đến 16/4/2018 tại Tp Hồ Chí Minh.

7. Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2018: Tổ chức vào ngày 12, 13 tháng 5 năm 2018.

8. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ:

– Tại Hà Nội: PHÒNG SAU ĐẠI HỌC tầng 8 nhà S4 Khu A- Học viện KTQS (số 236 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội).

Điện thoại: 043.7558307; 043.8361789. Fax: 043.8361789.

– Tại Tp Hồ Chí Minh : ĐẠI DIỆN PHÍA NAM/HỌC VIỆN KTQS (số 71 đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh).

Điện thoại : 0838 113 660 ; 0982.316.226; 0982.100.111.

9. Bản đầy đủ và chi tiết của Thông báo tuyển sinh sau đại học được đăng tải trên Website của Học viện KTQS theo địa chỉ sauhttp://sdh.mta.edu.vn/?p=750

 

                                                                                                                            KT.GIÁM ĐỐC

                                                                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                             Đại tá Lê Minh Thái