Phòng Sau đại học tổ chức nhập học dự khóa cao học Khóa 30

Nhap hoc K30

Ngày 12/3, Phòng Sau đại học đã tổ chức tiếp nhận học viên dự khoá cao học Khoá 30 tại Khu Phương Canh/Học viện KTQS.

Theo thông báo của Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị, về học dự khoá năm nay có 29 học viên dự khoá nghiên cứu sinh và 240 học viên dự khoá cao học Khoá 30.

Để buổi tiếp nhận học viên dự khoá cao học Khoá 30 được diễn ra chu đáo, đúng kế hoạch, Phòng Sau đại học đã lập Kế hoạch tiếp nhận và phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đặc biệt là Hệ Quản lý học viên Sau đại học để tổ chức buổi tiếp nhận học viên được đảm bảo thuận lợi và chu đáo nhất.

Theo thống kê, đến 16 giờ cùng ngày đã có 230/240 học viên dự khoá về làm thủ tục nhập học.

Phạm Thanh Tú – P7