Học viện KTQS tổ chức bảo vệ LATS cấp Học viện cho NCS Phùng Ngọc Anh

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phùng Ngọc Anh, về đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của mô hình nhiễu biển đến khả năng phát hiện của các đài ra đa tại một số vùng biển Việt Nam.

Chuyên ngành: Kỹ thuật Ra đa dẫn đường; mã số: 9 52 02 04.

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 8 năm 2018;

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự (số 236 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội).

Download: