Học viện KTQS tổ chức bảo vệ LATS cho NCS Nguyễn Bá Cao

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Bá Cao, về đề tài: “Nghiên cứu đánh giá và nâng cao phẩm chất hệ thống vô tuyến chuyển tiếp song công trên cùng băng tần

Ngành: Kỹ thuật điện tử; mã số: 9 52 02 03.

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 19 tháng 6 năm 2020;

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự (số 236 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội).

Xin trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!