Học viện KTQS tổ chức bảo vệ LATS cho NCS Phạm Thành Đồng

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thành Đồng (khóa 37/K21), về đề tài: “Nghiên cứu xác định đặc trưng khí động lực của cánh quay trực thăng xét đến sự tương tác với thân và mặt giới hạn

Ngành: Cơ kỹ thuật; mã số: 9 52 01 01.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự (số 236 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội).

Xin trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!