NCS Nguyễn Văn Bàng bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Ngày 28/5, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Văn Bàng với đề tàiNghiên cứu tổng hợp vòng điều khiển từ xa thiết bị bay ứng dụng kỹ thuật điều khiển hiện đại; ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; mã số: 9 52 02 16 do Đại tá, TS Đoàn Thế Tuấn (Học viện KTQS) và Đại tá, PGS.TS Nguyễn Quang Hùng (Viện KH&CNQS) hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án có các thành viên: Thiếu tướng, PGS.TS Đào Tuấn – Viện KH&CNQS, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Nguyễn Quang Địch – Đại học BKHN, Phản biện 1; PGS.TS Nguyễn Thanh Hải – Đại học GTVT, Phản biện 2; Đại tá, PGS.TS Trần Đức Thuận – Viện KH&CNQS, Phản biện 3; Trung tá, TS Doãn Văn Minh – Học viện KTQS, Thư ký; GS.TS Phan Xuân Minh – Đại học BKHN, Ủy viên; Đại tá, TS Tống Xuân Đại – Viện KT PK-KQ/ Quân chủng PK-KQ, Ủy viên.

Sau khi xem xét hồ sơ luận án, nghe nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Bàng trình bày nội dung luận án; nghe ý kiến của ba người phản biện (có văn bản kèm theo) và nghe nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi của Hội đồng, khách mời;ý kiến nhận xét của người hướng dẫn khoa học đối với luận án của NCS, Hội đồng đã họp riêng, bỏ phiếu đánh giá luận án và thống nhất quyết nghị:

– Nội dung trình bày trong luận án phù hợp với tên đề tài và mã số chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; mã số: 9.52.02.16.

– Nội dung luận án không trùng lặp với các luận án,công trình đã công bố trong và ngoài nước trước đây.

– Việc trích dẫn tài liệu rõ ràng, đầy đủ và trung thực. Các tài liệu tham khảo phản ánh được xu hướng và tình hình nghiên cứu liên quan đến nội dung nghiên cứu của luận án ở trong và ngoài nước.

Ý nghĩa khoa học

Luận án đề xuất một phương pháp mới tổng hợp vòng điều khiển, có độ tin cậy cao về lý thuyết và được kiểm chứng, đánh giá thông qua mô phỏng, khẳng định tính đúng đắn của kết quả nghiên cứu,trong đó việc ổn định vòng điều khiển được thực hiện ở đài điều khiển theo tham số của mô hình tên lửa mẫu, kết hợp với hệ ổn định trên khoang thích nghi theo tham số của mô hình tên lửa mẫu đó.

Luận án nghiên cứu xây dựng luật điều khiển ổn định vòng điều khiển tính tới động học của tên lửa, tổng hợp thuật toán đánh giá các tham số chuyển động của mục tiêu, tên lửa và tổng hợp luật điều khiển thích nghi để ổn định tên lửa.

Luận án dùng các phương pháp điều khiển hiện đại để giải các bài toán về hệ thống điều khiển tên lửa,đồng thời sử dụng các công cụ mô phỏng để đánh giá, kiểm chứng.

Ý nghĩa thực tiễn

Các kết quả nghiên cứu mở ra khả năng ứng dụng kỹ thuật số và máy tính trong thiết kế, chế tạo các hệ thống điều khiển tên lửa. Các thuật toán có thể hiện thực hóa trong điều kiện kỹ thuật công nghệ hiện nay.

– Tổng hợp luật điều khiển từ xa cho tên lửa trên cơ sở ứng dụng lý thuyết điều khiển tối ưu hệ tuyến tính theo tiêu chuẩn toàn phương và lý thuyết lọc quan sát trạng thái;

– Tổng hợp thuật toán ổn định tên lửa trên cơ sở kỹ thuật điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu.

Với số phiếu tán thành 7/7, Luận án tiến sĩ kỹ thuật của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Bàng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tóm tắt luận án phù hợp với nội dung cơ bản của luận án.