Học viện KTQS tổ chức bảo vệ LATS cho NCS Nguyễn Thanh Bình

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Bình, về đề tài: “Nghiên cứu kỹ thuật tách tín hiệu đường lên trong hệ thống Massive MIMO

Ngành: Kỹ thuật điện tử; mã số: 9 52 02 03.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 28 tháng 7 năm 2020;

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự (số 236 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội).

Xin trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!