Thủ tục hành chính

1. Danh mục thủ tục hành chính phục vụ khoa, viện

STT Tên thủ tục Trang
1 Mời giảng (Đăng ký mời, mẫu hợp đồng mời giảng) 2
2 Viết sách phục vụ đào tạo sau đại học 3
3 Xây dựng bài thí nghiệm phục vụ đào tạo sau đại học 4
4 Đề nghị thay đổi kế hoạch giảng dạy (đổi giờ, đổi giáo viên…) 5
5 Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh cao học 6
6 Mở ngành đào tạo, chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

– Liên hệ:
Bộ phận Kế hoạch-Chương trình
Phòng 803 Nhà S4
ĐTQS: 515 320

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*