Thông tin LATS của NCS Nguyễn Mạnh Hùng

Họ và tên NCS: Nguyễn Mạnh Hùng

Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THÔNG SỐ HỢP LÝ CỦA MÁY SÀNG RUNG VÔ HƯỚNG TRÊN TỔ HỢP NGHIỀN SÀNG DI ĐỘNG

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Mã số: 9 52 01 16

Nội dung luận án

Tóm tắt luận án

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*