NCS Nguyễn Thu Phương bảo vệ LATS với đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật điều chế không gian cho các hệ thống vô tuyến tốc độ cao”

Ngày 28/4, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thu Phương với đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật điều chế không gian cho các hệ thống vô tuyến tốc độ caochuyên ngành: Kỹ thuật điện tử, mã số: 62 58 02 03, do PGS.TS Trần Xuân Nam và TS. Lê Minh Tuấn hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có các thành viên: PGS.TS Đinh Thế Cường – Cục CNTT/BQP, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Nguyễn Viết Kính – Đại học Công nghệ, Phản biện 1; PGS.TS Nguyễn Văn Đức – Đại học Bách khoa HN, Phản biện 2; TS. Trương Trung Kiên – Học viện CNBCVT, Phản biện 3; TS. Nguyễn Văn Giáo – Học viện KTQS, Thư ký; PGS.TS Nguyễn Quốc Bình – Học viện KTQS, Ủy viên; TS. Nguyễn Quốc Khương – Đại học BKHN, Ủy viên.

Tham gia buổi bảo vệ luận án còn có chỉ huy Khoa Vô tuyến điện tử, chỉ huy Phòng Sau đại học, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Luận án có ý nghĩa khoa học và mang tính thời sự với việc đề xuất các sơ đồ hệ thống điều chế không gian mới cho phép đạt được hiệu quả sử dụng phổ tần cao.

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các hệ thống truyền dẫn đa đầu vào đa đầu ra (MIMO) đang được nghiên cứu và triển khai trong thực tế.

Luận án đã đề xuất các thuật toán cho việc xử lý tín hiệu trong truyền thông MIMO băng rộng và có các đóng góp chính như sau:

– Đề xuất từ mã điều chế không gian tốc độ cao HR-SM cho phép đạt được hiệu quả sử dụng phổ tần cao. Đề xuất bộ tách tín hiệu hợp lẽ cực đại độ phức tạp thấp cho phương án HR-SM. Xây dựng giới hạn trên cho xác suất lỗi bít của hệ thống HR-SM.

– Đề xuất kỹ thuật điều chế không gian vi sai cho các hệ thống HR-SM sử dụng 2 hoặc 4 ăng-ten phát trên kênh truyền biến đổi nhanh. Đề xuất kỹ thuật tách vi sai đa symbol cho hệ thống DHR-SM để thu hẹp khoảng cách phẩm chất thu được giữa phương án tách vi sai và phương án tách đồng bộ.

Luận án của NCS Nguyễn Thu Phương là một công trình khoa học được NCS tiến hành một cách nghiêm túc. Các kết quả nghiên cứu trong luận án là tin cậy; có đóng góp về khoa học. Luận án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các công trình đã công bố của tác giả phản ánh đầy đủ các kết quả nghiên cứu của luận án và được đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo chuyên ngành có uy tín.

Luận án đã được thông qua với 7/7 phiếu tán thành. Chúc mừng NCS thứ 315 bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.