Tổ chức tốt Hội thảo về kinh nghiệm công bố quốc tế và viết dự án NCKH

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Học viện về việc nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học, đặc biệt chú trọng gắn công tác nghiên cứu khoa học với đào tạo Sau đại học trong năm học mới, ngày 21/8, Phòng Sau đại học đã mời PGS. TS Dương Quang Trung của trường Đại học Queen’s University Belfast (QUB) đến chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp viết bài báo khoa học đáp ứng yêu cầu chuẩn quốc tế; kinh nghiệm dạy – học tại trường đại học của nước Anh và kinh nghiệm viết dự án nghiên cứu khoa học xin tài trợ từ quỹ Newton Fund và các quỹ của Châu Âu.

Buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm đã nhận được sự quan tâm của đông đảo ngũ cán bộ, giáo viên, đặc biệt là đội ngũ nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại Học viện. Các ý kiến đưa ra thảo luận tại hội thảo đã cung cấp nhiều thông tin, kinh nghiệm bổ ích cho đại biểu tham dự về kinh nghiệm giảng dạy hiệu quả, phương pháp viết bài báo khoa học đáp ứng chuẩn yêu cầu quốc tế..

PGS. TS Dương Quang Trung là tác giả của 260 bài báo khoa học, trong đó có 143 bài báo khoa học trên các tạp chí thuộc danh mục ISI (102 bài xếp hạng Q1) và 122 báo cáo tại các hội thảo quốc tế. PGS. TS Dương Quang Trung hiện cũng đang là biên tập viên của các tạp chí hàng đầu về viễn thông như: IEEE Transactions on Communications, IEEE Transactions on Wireless Communications và là biên tập viên chính của IEEE Communications Letters. Ngoài ra, PGS. TS Dương Quang Trung cũng được trao nhiều giải thưởng cho bài báo xuất sắc tại các hội nghị lớn về điện tử – viễn thông.

Trong thời gian tới, Phòng Sau đại học sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hơn nữa các buổi hội thảo học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học của Học viện.

Phạm Thanh Tú – P7