Thông tin LATS của NCS Phạm Ngọc Văn

Họ và tên NCS: Phạm Ngọc Văn

Tên đề tài: “xây dựng cơ sở thiết kế trang bị chiến đấu định hướng thích nghi cho tên lửa phòng không”

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Mã số: 9 52 02 16

Tom tat  luận án: xem tại đây.

Trích yếu luận án: xem tại đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*