Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Phương

Họ và tên NCS: Nguyễn Văn Phương

Tên đề tài: “Phát triển một số kỹ thuật phát hiện dị thường trên ảnh viễn thám quang học phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn”

Ngành: Cơ sở toán học cho tin học; Mã số: 9 46 01 10

Toàn văn luận án: xem tại đây

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Trích yếu luận án: xem tại đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*