Thông tin LATS của NCS Đào Văn Dưỡng

Họ và tên NCS: Đào Văn Dưỡng

Tên đề tài: “Nghiên cứu tối ưu hóa chế độ cắt khi phay cao tốc thép hợp kim sau nhiệt luyện trên máy CNC”

Ngành: Kỹ thuật cơ khí; Mã số: 9 52 01 03

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Trang thông tin luận án: xem tại đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*