NCS Nguyễn Trịnh Nguyên bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Sáng ngày 21/7/2022, Phòng Sau đại học/Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Trịnh Nguyên (khóa 35) về đề tài Nghiên cứu giải pháp điều khiển hệ thống treo bán tích cực bằng ánh xạ bảng”, Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực; mã số: 9 52 01 16.; do Đại tá, TS Nguyễn Văn Trà (Học viện KTQS) và PGS.TS Đỗ Văn Dũng, (Trường ĐHSPKT Thành phố Hồ Chí Minh) hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên: Đại tá, GS.TS Vũ Đức Lập – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Trần Văn Như – Trường ĐH GTVT, Phản biện 1; PGS.TS Nguyễn Trọng Hoan – Trường ĐH BKHN, Phản biện 2; Đại tá, PGS.TS Nguyễn Thanh Tiên  – Viện KTCG/TCKT, Phản biện 3; Thượng tá, TS Võ Quốc Đại – Học viện KTQS, Thư ký; PGS.TS Nguyễn Văn Bang – Trường ĐH GTVT, Ủy viên; Thượng tá, TS Vũ Ngọc Tuấn – Học viện KTQS, Ủy viên.

Khách mời tham dự buổi bảo vệ còn có các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Sau khi xem xét hồ sơ luận án, nghe NCS Nguyễn Trịnh Nguyên trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thống nhất đánh giá:

* Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Độ êm dịu và an toàn chuyển động của ô tô là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng sử dụng ô tô. Hệ thống treo là một trong những hệ thống có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến độ êm dịu và an toàn chuyển động. Điều khiển hệ thống treo đã được nghiên cứu và áp dụng thành công trên ô tô và được chứng minh là một trong những giải pháp hữu hiện để nâng cao độ êm dịu và an toàn chuyển động của ô tô và ngày nay vẫn tiếp tục được nghiên cứu phát triển. Vì vậy nghiên cứu giải pháp điều khiển hệ thống treo bán tích cực bằng ánh xạ bảng có ý nghĩa khoa học.

Trong điều kiện Việt Nam, việc nghiên cứu điều khiển hệ thống treo tiến tới làm chủ việc thiết kế chế tạo hệ thống treo có điều khiển là hướng đi phù hợp, do đó nghiên cứu các giải pháp điều khiển hệ thống treo nói chung và điều khiển bằng phương pháp ánh xạ bảng nói riêng vừa có ý nghĩa khoa học vừa có ý nghĩa thực tiễn.

  • Các kết quả chính đạt được và những đóng góp mới của luận án

Luận án đã xây dựng mô hình động lực học dao động ô tô 1/4 làm đối tượng điều khiển hệ thống treo bán tích cực. Trên cơ sở động lực học dao động ô tô và lý thuyết điều khiển, luận án đã xây dựng bộ điều khiển hệ thống treo bán tích cực dạng ánh xạ bảng.

Luận án đã đánh giá được độ êm dịu và an toàn chuyển động của ô tô sử dụng hệ thống treo với bộ điều khiển đã xây dựng, đồng thời đánh giá được chất lượng ổn định và tính bền vững của bộ điều khiển.

Luận án đã chế tạo thiết bị mô hình hệ thống treo 1/4 có điều khiển để đánh giá, kiểm chứng các kết quả lý thuyết và so sánh giữa hệ thống có và không có điều khiển. Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm khẳng định tính đúng đắn của mô hình và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu của luận án.

Luận án đã xây dựng bộ điều khiển hệ thống treo bán tích cực dạng ánh xạ bảng với bảng tra số liệu về hệ số cản giảm chấn trên cơ sở thuật toán tối ưu nhằm nâng cao độ êm dịu chuyển động của ô tô trong khi đảm bảo độ an toàn chuyển động trong dải cho phép.

Luận án đã thiết kế chế tạo mô hình thực nghiệm hệ thống treo 1/4 nhằm xác định các thông số kết cấu thực đưa vào tính toán lý thuyết, kiểm nghiệm sự tương quan giữa mô hình thí nghiệm với mô hình lý thuyết trong điều khiển hệ thống treo.

Hội đồng kết luận: Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Trịnh Nguyên là một công trình khoa học được tác giả tiến hành một cách nghiêm túc, đã sử dụng phương pháp nghiên cứu hiện đại, kết quả nghiên cứu của luận án được đăng trên các tạp chí khoa học, hội nghị khoa học có uy tín. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu thông qua luận án với kết quả 7/7 thành viên đồng ý thông qua và Hội đồng cũng đã kiến nghị Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật cho NCS Nguyễn Trịnh Nguyên./.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*