NCS Nguyễn Lê Vân bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Chiều ngày 22/02/2023, Phòng Sau đại học phối hợp với Khoa Vô tuyến điện tử tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Lê Vân về đề tài Nghiên cứu phân tích, đánh giá phẩm chất hệ thống IBFD-SM sử dụng lựa chọn ăng-ten phát và chuyển tiếp vô tuyến, Ngành: Kỹ thuật điện tử; mã số: 9 52 02 03; do Đại tá, GS.TS Trần Xuân Nam (Học viện KTQS) hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên: Trung tướng, PGS.TS Đinh Thế Cường – Bộ Tư lệnh 86, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Trịnh Anh Vũ – Trường ĐH Công nghệ – Đại học QGHN, Phản biện 1;  PGS.TS Lê Nhật Thăng – Học viện CNBCVT, Phản biện 2; TS Ngô Vũ Đức – TTNC&PT Mobifone, Phản biện 3; Đại tá, TS Phạm Xuân Nghĩa – Học viện KTQS, Thư ký; Thiếu tướng, PGS.TS Bạch Nhật Hồng – Viện KH&CNQS, Ủy viên; Thượng tá, PGS.TS Phạm Thanh Hiệp – Học viện KTQS, Ủy viên.

Khách mời tham dự buổi bảo vệ còn có các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Sau khi xem xét hồ sơ luận án, nghe NCS Nguyễn Lê Vân trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thống nhất đánh giá:

* Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn

+ Luận án sử dụng phương pháp giải tích để phân tích, đánh giá phẩm chất hệ thống điều chế không gian song công trên cùng băng tần (IBFD-SM) với hai mô hình truyền thông điểm-điểm và truyền thông chuyển tiếp, từ đó đề xuất kỹ thuật lựa chọn ăng-ten phát và phân bổ công suất tối ưu nhằm nâng cao phẩm chất hệ thống nên có ý nghĩa khoa học.

+ Các kết quả của Luận án giúp cải thiện thời gian tính toán, phân tích, đánh giá hệ thống, làm cơ sở để thiết kế và triển khai các hệ thống truyền tin vô tuyến nên có ý nghĩa thực tiễn.

            * Các kết quả chính đạt được và những đóng góp mới của luận án

+ Phân tích xác định biểu thức tường minh về các tiêu chí xác suất dừng Outage Probability (OP), xác suất lỗi ký hiệu Symbol Error Probability (SEP) và dung lượng trung bình của hệ thống In Band Full-Duplex – Spatial Modulation – Transmit Antenna Selection (IBFD-SM-TAS) điểm-điểm trên kênh pha đinh Rayleigh.

+ Xác định biểu thức tường minh về xác suất dừng, xác suất lỗi ký hiệu và dung lượng trung bình của hệ thống IBFD-SM trong mạng vô tuyến giải mã và chuyển tiếp một chiều khi có tác động của Residual Self Interference (RSI), từ đó đề xuất thuật toán phân bổ công suất tối ưu cho nút chuyển tiếp cho phép cải thiện phẩm chất hệ thống.

Hội đồng kết luận: Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Lê Vân là một công trình khoa học được tác giả tiến hành một cách nghiêm túc, đã sử dụng phương pháp nghiên cứu hiện đại, kết quả nghiên cứu của luận án được đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu thông qua luận án với kết quả 7/7 thành viên đồng ý thông qua và Hội đồng cũng đã kiến nghị Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho NCS Nguyễn Lê Vân./.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*