NCS Nguyễn Anh Tuấn bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Sáng ngày 28/6/2022, Phòng Sau đại học tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Anh Tuấn về đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến tổ chức và cơ tính hợp kim nhôm ADC12 trong quá trình đúc máng nghiêng và tạo hình bán lỏng , Ngành: Kỹ thuật cơ khí; mã số: 9 52 01 03; do Thượng tá, TS Đào Văn Lưu (Học viện KTQS) và Trung tá, TS Lại Đăng Giang (Học viện KTQS) hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên:

  1. TS Đào Minh Ngừng – Trường ĐH BKHN, Chủ tịch Hội Đồng;
  2. TS Đinh Văn Chiến – Trường ĐH Mỏ-Địa chất, Phản biện 1;
  3. TS Phạm Văn Nghệ – Trường ĐH BKHN, Phản biện 2;
  4. TS Phùng Tuấn Anh – Học viện KTQS, Phản biện 3;
  5. TS Nguyễn Trường An – Học viện KTQS, Thư ký;
  6. TS Lê Thái Hùng – Trường ĐH BKHN, Ủy viên;
  7. TS Nguyễn Xuân Phương – Viện Công nghệ – TCCNQP, Ủy viên.

Khách mời tham dự buổi bảo vệ còn có các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Sau khi xem xét hồ sơ luận án, nghe NCS Nguyễn Anh Tuấn trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thống nhất đánh giá:

– Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

+ Luận án đã xác định được khoảng giá trị của các thông số công nghệ rót đúc trên máng nghiêng, phân tích ảnh hưởng của chúng tới sự hình thành tổ chức tế vi. Đã nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ chính (nhiệt độ tạo hình, tốc độ đầu ép, thời gian giữ nhiệt) đến cơ tính của hợp kim nghiên cứu khi tạo hình bán lỏng chi tiết có hình dạng phức tạp. Từ các kết quả thu được, góp phần hoàn thiện việc nghiên cứu công nghệ tạo hình bán lỏng cho hợp kim nhôm ADC12.

+ Kết quả của luận án đã khẳng định khả năng chế tạo được các chi tiết có hình dạng phức tạp với chất lượng tốt từ hợp kim nhôm ADC12 bằng công nghệ tạo hình bán lỏng. Phương pháp và thiết bị nghiên cứu có thể sử dụng trong tạo hình bán lỏng các hợp kim khác.

+ Các kết quả thu được cho phép lựa chọn các thông số công nghệ cho quá trình chuẩn bị tổ chức hợp kim ADC12 bằng phương pháp máng nghiêng và các thông số công nghệ tạo hình bán lỏng các chi tiết từ hợp kim nhôm này.

            –  Các kết quả chính đạt được và những đóng góp mới của luận án

+ Đã áp dụng thành công phương pháp rót đúc trên máng nghiêng tạo phôi ADC12 có cấu trúc dạng cầu với kích thước phù hợp cho tạo hình bán lỏng.

+ Thiết lập được phương trình hồi quy mô tả sự phụ thuộc của kích thước hạt và hệ số hình dạng của hạt đối với hợp kim nhôm ADC12 vào các thông số công nghệ nhiệt độ rót, chiều dài máng, góc nghiêng máng.

+ Thiết lập được phương trình hồi quy của các đặc trưng cơ tính của hợp kim ADC12 phụ thuộc vào các thông số công nghệ của quá trình tạo hình bán lỏng xúc biến, cho phép lựa chọn thông số công nghệ phù hợp để xây dựng quy trình tạo hình các chi tiết có hình dáng phức tạp từ hợp kim này.

Hội đồng kết luận: Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Anh Tuấn là một công trình khoa học được tác giả tiến hành một cách nghiêm túc, đã sử dụng phương pháp nghiên cứu và trang thiết bị thực nghiệm phù hợp. Các kết quả nghiên cứu của luận án là tin cậy, có tính thuyết phục. Các công trình đã công bố của tác giả đã phản ánh đầy đủ các kết quả nghiên cứu của luận án và được đăng trên các tạp chí có uy tín trong. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu thông qua luận án với kết quả 7/7 thành viên đồng ý thông qua và Hội đồng cũng đã kiến nghị Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho NCS Nguyễn Anh Tuấn./.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*