Học viện KTQS tổ chức bảo vệ LATS cấp Học viện (bằng tiếng Anh) cho NCS Nguyễn Tiến Đông

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ (bằng tiếng Anh) của nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Đông, về đề tài: Nghiên cứu kết hợp kỹ thuật SM và STBC cho kênh MIMO” (Combined study of the SM and STBC for MIMO channel).

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử; mã số: 9 52 02 03.

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 8 năm 2018;

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự (số 236 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội).

Download:

Thông tin về LA;

Tóm tắt LATS;

LATS (tiếng Việt);

LATS (tiếng Anh).