Gặp mặt Khoa, Viện triển khai công tác đào tạo SĐH năm 2017

Phòng Sau đại học xin thông báo lịch gặp mặt triển khai công tác đào tạo SĐH năm 2017 như sau:

  • Thời gian: 13h30 Thứ Tư 20/9/2017
  • Địa điểm: Phòng bảo vệ LATS, tầng 7 Nhà S1
  • Thành phần: Ban chủ nhiệm khoa, bộ môn