NCS Lê Trọng Trung bảo vệ LATS với đề tài: “Nghiên cứu, phát triển ăng-ten vi dải kích thước nhỏ băng thông siêu rộng”

Ngày 22/10, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Trọng Trung với đề tài:Nghiên cứu, phát triển ăng-ten vi dải kích thước nhỏ băng thông siêu rộng”, chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử; mã số: 62 52 02 03, do TS. Nguyễn Quốc Định và TS. Hoàng Đình Thuyên hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có các thành viên: PGS.TS Đỗ Quốc Trinh – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Trần Minh Tuấn – Bộ TT&TT, Phản biện 1; PGS.TS Nguyễn Tùng Hưng – Cục CNTT/BQP, Phản biện 2; TS. Đào Trung Kiên – Đại học BKHN, Phản biện 3; TS. Phạm Xuân Nghĩa – Học viện KTQS, Thư ký; PGS.TS Trương Vũ Bằng Giang – Đại học QGHN, Ủy viên; TS. Nguyễn Ngọc Minh – Viện KH&CNQS, Ủy viên.

Luận án đã nghiên cứu và cải tiến vầ đề xuất một số mẫu ăng-ten đơn cực và ăng-ten MIMO, các mẫu ăng-ten cải tiến và đề xuất trong luận án có các tham số phẩm chất đáp ứng tốt yêu cầu của hệ thống vô tuyến UWB.

Các mẫu ăng-ten đơn và ăng-ten MIMO là sản phẩm nghiên cứu, thiết kế của luận án đã được chế thử và đo đạc thực nghiệm cho thấy có khả năng ứng dụng được cho các hệ thống vô tuyến UWB thực tế.

        Luận án đã có những đóng góp mới về khoa học sau đây: Nghiên cứu, thiết kế và phát triển thành công 02 ăng-ten UWB đơn cực dạng tấm và dạng khe có kích thước nhỏ với chất điện môi FR4, các ăng-ten này có dải tần bao phủ dải tần làm việc được FCC quy định. Nghiên cứu, thiết kế thành công 03 ăng-ten MIMO UWB hai chấn tử với độ tương hỗ thấp dựa trên việc kết hợp các mẫu ăng-ten đơn cực đã thiết kế và sử dụng các mẫu dây chêm khác nhau, các loại ăng-ten này có khả năng đáp ứng yêu cầu ứng dụng của truyền thông UWB.

Với số phiếu tán thành 7/7, chúc mừng NCS Lê Trọng Trung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Học viện KTQS.

 

Vũ Thị Liên – Phòng Sau đại học