Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế về Các hệ thống giám sát bằng Ra-đa – 2017

Nhằm tăng cường cơ hội hợp tác, trao đổi học thuật trong lĩnh vực Ra đa nói chung và Ra đa biển nói riêng, Học viện Kỹ thuật Quân sự phối hợp với Đại học Tổng hợp Kỹ thuật điện LETI/ Liên bang Nga đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Các hệ thống giám sát bằng ra đa/ Системы радиолокационного мониторинга /Radar monitoring systems – 2017 (RMS’2017)”. Các thông tin cơ bản của Hội thảo như sau:

  1. CHỦ ĐỀ VIẾT BÀI THAM LUẬN

Bài viết tham luận tập trung vào các chủ đề chính như sau:

– Ra đa biển và định vị dẫn đường trên biển/Морская радилокация и навигация/Marine Radar and Navigation.

– Giám sát trạng thái bề mặt biển và khí quyển bằng ra đa/ Радилокационный мониторинг атмосферы и гидросферы/Atmo-and Hydrosphere Remote Radar Sensing.

– Xử lý thông tin ra đa/Обработка радиолокационной информации/Radar Signal Processing.

Ngoài ra, những tham luận trình bày về các vấn đề khác liên quan đến kỹ thuật và công nghệ ra đa cũng rất được hoan nghênh.

  1. NGÔN NGỮ VÀ KỶ YẾU HỘI THẢO

– Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo (Báo cáo trình chiếu và bài viết): Tiếng Anh và Tiếng Nga.

– Bài viết gửi đến Hội thảo sau khi được chấp nhận sẽ được in toàn văn trong Kỷ yếu hội thảo. Những bài viết đáp ứng yêu cầu chất lượng sẽ đưa ra phản biện để xuất bản trong tạp chí “Khoa học và kỹ thuật” của Học viện Kỹ thuật Quân sự số đặc biệt chuyên san tiếng Anh và tiếng Nga và và tạp chí “Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника/ Proceedings of the Russian Universities: Radioelectronics” của Liên bang Nga.

  1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO VÀ GỬI BÀI THAM LUẬN

     3.1. Đăng kí tham dự hội thảo

– Dành cho tác giả có tham luận: Đăng kí tham dự và đăng kí báo cáo trước ngày 25/9/2017 qua email của hội thảo.

– Dành cho người tham dự không có tham luận: Đăng kí qua email trước ngày hội thảo hoặc đăng kí tại hội thảo.

     3.2. Gửi bài tham luận

– Thời hạn nhận tóm tắt tham luận (không quá 300 từ bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Nga) và thông tin cá nhân tác giả (họ tên, học hàm, học vị, nơi công tác, địa chỉ liên hệ): trước ngày 25/7/2017.

– Thời hạn nhận bài viết hoàn chỉnh qua email: trước ngày 25/8/2017.

   3.3. Kinh phí

Hội thảo có thu kinh phí tham dự để in tài liệu, tiệc trà, in thẻ, in thư mời và các chi phí khác có liên quan, cụ thể như sau:

Với người Việt:

– Đối với người tham gia có tham luận được trình bày tại hội thảo: 500.000 VNĐ/người, trước 20/9/2017.

– Đối với người tham gia không có tham luận:

Thời điểm đăng kí tham dự hội thảo Lệ phí
–           Trước 20/9/2017 200,000 VNĐ
–           Sau 20/9/2017 hoặc đóng tại hội thảo 300,000 VNĐ

Với khách nước ngoài: 200 USD/người.

Hình thức: Qua chuyển khoản hoặc đóng tại hội thảo.

Tài khoản thu lệ phí hội thảo:

– Tên tài khoản:

– Số tài khoản:

– Ngân hàng:

  1. THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ GỬI BÀI

– Hội thảo: “Các hệ thống giám sát bằng ra đa/ Системы радиолокационного мониторинга /Radar monitoring systems – 2017 (RMS’2017)”.

  • Email: rms2017@mta.edu.vn
  • Địa chỉ: Phòng Kế hoạch Tổng hợp/Viện Tích hợp Hệ thống, phòng 0707, nhà S1/Học viện KTQS – 236 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
  • Điện thoại: 069515613 – 0462694435.

– Các cá nhân:

  • Ban Tổ chức và Chương trình: 0988311455 (TS. Lê Đại Phong – Phụ trách chung); 0912322683 (TS. Nguyễn Hoàng Nguyên – Ủy viên); 0906238088 (TS. Nguyễn Quang Thi – Ủy viên).
  • Tổ Thư ký: 0983280669 (TS. Nguyễn Văn Tiến – Tổ trưởng), 0965596488 (TS. Hoàng Minh Thiện – Ủy viên).
  1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO

– Thời gian: dự kiến 3 ngày từ 21 – 23/11/2017 (thời gian chính thức có thể thay đổi 1 – 2 ngày).

– Địa điểm: Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 236 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm và cộng tác của quý vị.

Trân trọng./.

T/M BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

GS. TSKH Nguyễn Công Định