Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trịnh Đình Chiến

Họ và tên NCS: Trịnh Đình Chiến

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu bảo đảm kỹ thuật lữ đoàn tăng thiết giáp đánh địch tiến công đường bộ trong chiến dịch phản công“.

Ngành: Chỉ huy, quản lý kỹ thuật; Mã số: 9 86 02 20.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Thông tin những đóng góp mới của luận án: xem tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*