Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Huyền

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Huyền

Tên đề tài luận án: “Ultra-wide Band Signal Processing Methods for Positioning Buried Objects” (Tên tiếng Việt: “Nghiên cứu các phương pháp xử lý tín hiệu băng thông siêu rộng trong định vị vật thể chôn vùi“)

Ngành: Kỹ thuật điện tử; Mã số: 9 52 02 03.

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Thông tin những đóng góp mới của luận án: xem tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*