Thông tin LATS của NCS Trần Ngọc Quang

Họ và tên NCS: Trần Ngọc Quang

Tên đề tài: “Phân tích tín hiệu điện não bằng phương pháp cửa sổ trượt Entropy mẫu (Samply Entropy) hỗ trợ phát hiện bệnh động kinh”

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Mã số: 9 52 02 16

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Trang thông tin luận án: xem tại đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*