Thông tin LATS của NCS Nguyễn Tiến Tĩnh

Họ và tên NCS: Nguyễn Tiến Tĩnh

Tên đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn phương án thi công khoan nổ đường hầm bằng mô phỏng

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt; Mã số: 9 58 02 06

Trích yếu luận án: xem tại đây.

Tom tat luan an: xem tại đây.

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*