Thông tin LATS của NCS Nguyễn Tài Hoài Thanh

Họ và tên NCS: Nguyễn Tài Hoài Thanh

Tên đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao tuổi bền của dao phay cầu khi gia công trên máy phay CNC 5 trục”

Ngành: Kỹ thuật cơ khí; Mã số: 9 52 01 03

Tom tat  luận án: xem tại đây.

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*