Thông báo danh sách ứng viên đủ và không đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao học năm 2022 tại Học viện KTQS

Căn cứ Quyết định số 1529/QĐ-HV ngày 06/5/2022 của Giám đốc Học viện – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2022, Phòng Sau đại học thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiền và ứng viên không đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 tại Học viện như sau:

  1. Ứng viên đủ điều kiện dự thi (219 ứng viên, xem danh sách tại đây)
  2. Ứng viên không đủ điều kiện dự thi (10 ứng viên, xem danh sách tại đây)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*