Nghiên cứu sinh Trần Quý Đức bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 19/8, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Trần Quý Đức với đề tài:Nghiên cứu dự báo lún mặt đất do đào đường hầm bằng khiên đào trong đất yếu”, chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt; mã số: 9 58 02 06, do TS. Lê Đình Tân và PGS.TS Nguyễn Tương Lai hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có các thành viên: GS.TS Vũ Đình Lợi – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; GS.TS Trịnh MinhThụ – Đại học Thuỷ Lợi, Phản biện 1; PGS.TS Nguyễn Đức Nguôn – Đại học Kiến trúc HN, Phản biện 2; TS. Đỗ Ngọc Anh – Đại học Mỏ-ĐC, Phản biện 3; TS. Ngô Ngọc Thuỷ – Học viện KTQS, Thư ký; PGS.TS Nguyễn Bảo Việt – Đại học Xây dựng HN, Ủy viên; TS. Nguyễn Xuân Kiều – Bộ Tư lệnh CB, Ủy viên.

Thi công công trình ngầm đô thị trong nền đất yếu bằng khiên đào tương đối phổ biến trên thế giới. Các công trình nổi ở bên trên mặt đất sẽ chịu tác động của độ lún gây nên bởi quá trình thi công hầm. Kinh nghiệm thi công tuyến metro ở một số thành phố trên nền đất yếu của thế giới cho thấy dự báo lún không chính xác có thể dẫn tới sự cố công trình phía trên nhiều khi mang tính thảm họa. Hiện tại Hà Nội và thành phố HCM là hai thành phố có nền địa chất yếu, đang triển khai xây dựng metro theo công nghệ khiên đào. Việc dự báo lún trong quá trình thi công, đánh giá tác động của độ lún đối với các công trình phía trên là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn cho các công trình, tuy nhiên các nghiên cứu về lún do thi công hầm bằng khiên đào trong điều kiện cụ thể nền đất yếu của Việt Nam còn hạn chế. Do vậy đề tài “Nghiên cứu dự báo lún mặt đất do đào đường hầm bằng khiên đào trong đất yếu” với mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu trình bày trong luận án là đề tài có tính thời sự, cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

Luận án đã xây dựng được chương trình tính DBL bằng cách sử dụng hàm hồi quy để tính độ lún mặt đất, khoảng cách tới điểm uốn của đường cong lún và xác định được các thông số hợp lý khi đào đường hầm bằng khiên đào trong đất yếu ở thành phố Hồ Chí Minh theo yếu tố kiểm tra độ lún;

Tác giả cũng đã phân tích độ nhạy của các yếu tố ảnh hưởng đến độ lún mặt đất do đào đường hầm bằng khiên đào trong đất yếu.

Luận án tiến sĩ kỹ thuật của NCS Trần Quý Đức là một công trình khoa học được tác giả tiến hành một cách nghiêm túc, đã sử dụng phương pháp nghiên cứu hiện đại. Nội dung và hình thức của luận án đáp ứng được các yêu cầu của một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các kết quả nghiên cứu trong luận án là tin cậy, có điểm mới. Các công trình đã công bố của tác giả phản ánh đầy đủ các kết quả nghiên cứu của luận án và được đăng trên các Tạp chí có uy tín.

Với số phiếu tán thành 6/6, chúc mừng NCS thứ 394  đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện. Tin tưởng rằng, sau khi rời mái trường Học viện KTQS, với hành trang mang theo, anh sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho Quân đội nói riêng, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung.