NCS Trịnh Trung Tiến bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Ngày 25/5, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Trịnh Trung Tiến với đề tài: Nghiên cứu tính toán công trình ngầm trong môi trường san hô bão hòa nước chịu tải trọng nổ, ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt; mã số: 9 58 02 06, do Đại tá, GS.TS Vũ Đình Lợi hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có các thành viên: Đại tá, GS.TS Hoàng Xuân Lượng – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; GS.TSKH Đào Huy Bích – Đại học QGHN, Phản biện 1; GS.TSKH Nguyễn Đăng Bích – Viện KH&CNXD, Phản biện 2; GS.TS Phạm Ngọc Khánh – Đại học Thủy lợi, Phản biện 3; Đại tá, TS. Cao Chu Quang – Học viện KTQS, Thư ký; GS.TS Lê Xuân Huỳnh – Đại học Xây dựng, Ủy viên; Đại tá, TS. Nguyễn Duy Túy – Binh chủng Công binh, Ủy viên.

Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của luận án

Đối với Việt Nam, quốc gia có bờ biển trải dài, có nhiều đảo, cụm đảo san hô xa bờ, xây dựng các công trình ngầm trên các đảo san hô là hết sức cần thiết nhằm bảo vệ an ninh Quốc gia và phát triển kinh tế biển. Để đảm bảo các công trình này phát huy được tác dụng, vững chắc và ổn định lâu dài cần phải có một phương pháp tính toán đúng, một giải pháp kết cấu, vật liệu hợp lý…

Các kết quả chính đạt được và những đóng góp mới của luận án

– Sử dụng chương trình AutoDyn3D xây dựng mô hình tương tác đầy đủ và thuật toán tính CTN trong môi trường cát san hô lẫn cành vụn bão hoà nước chịu tải trọng nổ.

– Tiến hành thí nghiệm xác định các đặc trưng động của môi trường cát san hô lẫn cành vụn bão hòa nước. Xây dựng được chương trình MCORAL mô tả mô hình vật liệu cát san hô lẫn cành vụn bão hòa nước trong AutoDyn3D.

– Tiến hành thí nghiệm mô hình CTN bê tông cốt GFRP trong môi trường cát san hô lẫn cành vụn bão hòa nước chịu tải trọng nổ để kiểm chứng thuật toán và  mô hình đề xuất.

– Tính toán CTN bê tông cốt GFRP, so sánh với công trình ngầm bê tông cốt thép. Từ đó rút ra các nhận xét đánh giá và đề xuất, kiến nghị.

Luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS Trịnh Trung Tiến là một công trình khoa học được tác giả tiến hành một cách công phu, nghiêm túc. Các kết quả nghiên cứu trong luận án là tin cậy, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Luận án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các công trình đã công bố của tác giả phản ánh đầy đủ các kết quả nghiên cứu của luận án và được đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước. Tóm tắt luận án phản ánh trung thực nội dung nghiên cứu của luận án.

Chúc mừng NCS Trịnh Trung Tiến đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện với số phiếu tán thành 7/7.