Học viện KTQS tổ chức bảo vệ LATS cấp Học viện cho NCS Nguyễn Đức Minh

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Minh, về đề tài: Nghiên cứu bài toán phát hiện của hệ thống radar nhiều vị trí trong trường hợp quyết định sơ bộ đưa ra từ các đài thành phần không độc lập thống kê.

Ngành: Kỹ thuật ra đa dẫn đường; mã số: 9 52 02 04.

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 15 tháng 6 năm 2019;

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự (số 236 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội).

Xin trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm đến dự!