Học viện KTQS tổ chức bảo vệ LATS cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Cẩm Nhung, về đề tài: Phân tích động lực học hệ liên hợp dầm đôi-dây-cột-thanh đàn hồi chịu tác dụng của tải trọng di động và lực khí động.

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử; mã số: 9 52 01 01.

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 9 năm 2018;

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự (số 236 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội).

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự.

1 Luân án

2 Tom tat luan an

3-tom tat cac ket qua moi-tieng anh

3-tom tat cac ket qua moi-Nhung