NCS Ngô Văn Toàn bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

ngày 11/12/2021, Phòng Sau đại học phối hợp với Khoa Kỹ thuật điều khiển tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Ngô Văn Toàn về đề tài Tổng hợp thuật toán điều khiển hạ cánh theo chương trình cho máy bay không người lái cỡ nhỏ, Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, mã số 9. 52. 02. 16, do Đại tá TS Lê Thanh Phong – Học viện KTQS và Đại tá, TS Nguyễn Xuân Căn  – Học viện KTQS hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên: Đại tá, PGS.TS Lê Anh Dũng – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; GS.TS Phan Xuân Minh – Trường ĐH BKHN, Phản biện 1; Đại tá, PGS.TS Trần Đức Thuận – Viện KH&CNQS,  Phản biện 2; Đại tá, PGS.TS Bùi Xuân Khoa – Học viện PK-KQ, Phản biện 3; Đại tá, TS Trương Đăng Khoa – Học viện KTQS, Thư ký; Đại tá, PGS.TS Nguyễn Quang Vịnh – Viện KH&CNQS, Ủy viên; Đại tá, TS Nguyễn Hữu Sơn – Học viện KTQS, Ủy viên.

Khách mời tham dự buổi bảo vệ có các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Sau khi xem xét hồ sơ, nghe NCS trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng thống nhất đánh giá:

Ý nghĩa khoa học thực tiễn

Trên cơ sở lý thuyết điều khiển tối ưu, luận án đã giải quyết bài toán xác định quỹ đạo và đưa ra giải pháp điều khiển UAV(Unmanned arial vehicle) trong giai đoạn hạ cánh với các hạn chế về điều kiện hạ cánh và chịu tác động của nhiễu loạn gió.

–  Những kết quả đạt được của luận án

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể đưa vào thử nghiệm và ứng dụng trong quá trình điều khiển cho một lớp UAV cỡ nhỏ cánh cố định, nâng cao khả năng hoạt động và đảm bảo an toàn trong giai đoạn hạ cánh.

–  Những đóng góp mới của luận án

+ Tổng hợp được thuật toán xác định quỹ đạo hạ cánh UAV dựa trên lý thuyết điều khiển tối ưu;

+ Tổng hợp được bộ điều khiển bám quỹ đạo hạ cánh cho UAV cỡ nhỏ trong điều kiện có gió.

Kết luận chung:

Với số phiếu tán thành 07/07, Luận án tiến sĩ quân sự của nghiên cứu sinh Ngô Văn Toàn là một công trình khoa học được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có ý nghĩa khoa học, thực tiễn. Các công trình khoa học đã được công bố trên các Tạp chí khoa học có uy tín phản ánh những kết quả chính của luận án. Khối lượng, nội dung, cách trình bày của luận án đáp ứng được các yêu cầu của một luận án tiến sĩ quân sự theo Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*