NCS Đồng Thanh Tùng bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Sáng ngày 07/8/2022, Phòng Sau đại học tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Đồng Thanh Tùng về đề tài Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hệ thống thông tin khoa học quân sự trong giai đoạn mới “ Ngành: Chỉ huy, quản lý kỹ thuật; mã số: 9.86.02.20; do  Đại tá, PGS.TS Nguyễn Phú Vinh (Học viện KTQS) và Đại tá, PGS.TS Nguyễn Vũ (Cục KHQS/BQP) hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên:

  1. Thiếu tướng, TS Nguyễn Lạc Hồng – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội Đồng;
  2. Thiếu tướng, TS Nguyễn Ngọc Dương – Cục KHQS/BQP, Phản biện 1;
  3. Thiếu tướng PGS.TS Phạm Dũng Tiến – Tổng cục Kỹ thuật, Phản biện 2;
  4. Đại tá, PGS.TS Hoàng Ngọc An – Học viện KTQS, Phản biện 3;
  5. Đại tá, TS Hồ Đức Vinh – Học viện KTQS, Thư ký;
  6. Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sơn – Học viện Quốc phòng, Ủy viên;
  7. Thượng tá, TS Trần Bình Trọng – Tổng cục Kỹ thuật, Ủy viên.

Đến dự buổi bảo vệ LATS của NCS, về phía đại biểu khách mời có Thiếu tướng, PGS.TS Ngô Văn Giao, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự/BQP. Tham dự buổi bảo vệ còn có các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Sau khi xem xét hồ sơ luận án, nghe NCS Đồng Thanh Tùng trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thống nhất đánh giá:

– Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Hệ thống thông tin khoa học quân sự (KHQS), có vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc phát triển khoa học và công nghệ quân sự (KH&CNQS), nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động quân sự, quốc phòng. Trong giai đoạn mới, xu thế hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa có những cơ hội, thuận lợi mới, nhưng đồng thời cũng có những khó khăn, thách thức phải vượt qua; những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đến hệ thống thông tin đã đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý hệ thống thông tin KHQS. Hiện nay, chất lượng quản lý hệ thống thông tin KHQS vẫn còn hạn chế, chưa theo kịp sự phát triển của KHCN. Đã có một số công trình khoa học công bố liên quan đến quản lý hệ thống thông tin KHQS. Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện, chuyên sâu về nâng cao chất lượng quản lý hệ thống thông tin KHQS trong giai đoạn mới.

            –  Các kết quả chính đạt được và những đóng góp mới của luận án

Kết quả nghiên cứu của luận án đã góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao chất lượng quản lý hệ thống thông tin KHQS; đã đề xuất khái niệm chất lượng quản lý thông tin KHQS và các nhóm tiêu chí đánh giá chất lượng quản lý thông tin KHQS; đánh giá, phân tích thực trạng chất lượng quản lý hệ thống thông tin KHQS, chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế. Đồng thời, Luận án đã đề xuất được 05 giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hệ thống thông tin KHQS mang tính đồng bộ, logic, có cơ sở khoa học và có tính khả thi.

Hội đồng kết luận: Luận án tiến sĩ của NCS Đồng Thanh Tùng là một công trình khoa học được tác giả tiến hành một cách nghiêm túc, có tính mới và phù hợp với mã số chuyên ngành Chỉ huy, quản lý kỹ thuật. Các kết quả nghiên cứu của luận án là tin cậy. Các công trình đã công bố của tác giả đã phản ánh đầy đủ các kết quả nghiên cứu của luận án và được đăng trên các tạp chí có uy tín. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu thông qua luận án với kết quả 7/7 thành viên đồng ý thông qua và Hội đồng cũng đã kiến nghị Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ quân sự cho NCS Đồng Thanh Tùng./.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*