NCS Bùi Quốc Doanh – NCS thứ 485 – bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Sáng ngày 26/06/2021, Phòng Sau đại học tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Bùi Quốc Doanh (khóa 37) về đề tài Nghiên cứu kỹ thuật mã hóa trước và san bằng cho các hệ thống thông tin MIMO, đa sóng mang thế hệ mới, Ngành Kỹ thuật điện tử, mã số 9.52.02.03, do Đại tá, TS. Tạ Chí Hiếu và Trung tá, PGS.TS Phạm Thanh Hiệp ( Học viện KTQS) hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên: Đại tá, GS.TS Trần Xuân Nam – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Đặng Hoài Bắc – Học viện CNBCVT, Phản biện 1; PGS.TS Nguyễn Nam Hoàng -Trường ĐHCN – ĐHQGHN, Phản biện 2; Đại tá, PGS.TS Lê Vĩnh Hà – Viện KH&CNQS, Phản biện 3; Thiếu tá, TS Lương Duy Mạnh – Học viện KTQS, Thư ký; Trung tá, TS Phan Huy Anh -Viện KH&CNQS, Ủy viên; Thượng tá, PGS.TS Phạm Khắc Hoan – Học viện KTQS, Ủy viên.

Khách mời tham dự buổi bảo vệ còn có các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Sau khi xem xét hồ sơ, nghe NCS Bùi Quốc Doanh  trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thống nhất đánh giá:

– Ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn:

Luận án nghiên cứu các kỹ thuật mã hóa trước và san bằng cho các hệ thống thông tin MIMO ISI, MIMO FBMC, đây là những vấn đề có tính cấp thiết, tính thời sự, có ý nghĩa khoa học. Với việc tập trung nghiên cứu các giải pháp thiết kế kết hợp mã hóa trước và san bằng theo phương pháp chia sẻ độ dư, các thuật toán phân bổ công suất để nâng cao chất lượng truyền dẫn cho các hệ thống MIMO, đa sóng mang thế hệ mới.

Các kết quả đạt được của luận án có thể áp dụng cho các hệ thống truyền dẫn vô tuyến.

– Những kết quả và đóng góp mới của luận án:

Đề xuất giải pháp kết hợp mã hóa trước và san bằng thông qua sử dụng chia sẻ độ dư của kênh một đầu vào và một đầu ra (SISO: Single Input and Single Output) cho kênh MIMO ISI, đồng thời phân tích và đánh giá chất lượng của hệ thống theo ảnh hưởng của thông tin kênh truyền.

Đề xuất giải pháp kết hợp mã hóa trước và san bằng dựa trên thuật toán cân bằng lỗi và thuật toán đổ nước để phân bổ công suất cho các kênh con trong hệ thống MIMO FBMC OQAM nhằm cải thiện phẩm chất BER và thông lượng của hệ thống.

Hội đồng kết luận: Luận án của NCS Bùi Quốc Doanh là một công trình khoa học được tiến hành một cách nghiêm túc và đáp ứng được các yêu cầu về nội dung và hình thức theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với số phiếu tán thành 7/7, chúc mừng NCS Bùi Quốc Doanh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện. Hy vọng, với những kết quả nghiên cứu đạt được trong luận án, đồng chí sẽ đóng góp nhiều hơn nữa, đạt nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp giảng dạy của mình./.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*