Học viện KTQS tổ chức bảo vệ LATS cho NCS Trần Công Thức

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Công Thức, về đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số công nghệ gia công cơ – nhiệt đến tổ chức và cơ tính của thép song pha được luyện từ sắt xốp.

Ngành: Kỹ thuật cơ khí; mã số: 9 52 01 03.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 14 tháng 11 năm 2018;

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự (số 236 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội).

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự!