No Picture

Bài báo khoa học

September 13, 2017 admin 0

Bài báo khoa học là một điều kiện bắt buộc để NCS có thể bảo vệ luận án tiến sĩ. Để được bảo vệ NCS […]

No Picture

Luận án tiến sĩ

September 13, 2017 admin 0

1. Yêu cầu về luận án tiến sĩ Luận án tiến sĩ phải là một công trình nghiên cứu khoa học độc đáo, sáng tạo […]

No Picture

Mẫu biểu NCS

September 13, 2017 admin 0

Phụ lục 1. Mẫu hồ sơ dự xét tuyển nghiên cứu sinh Phụ lục 2. Phiếu đăng ký dự xét tuyển nghiên cứu sinh Phụ […]

No Picture

Luận văn cao học

September 13, 2017 admin 0

MẪU TRÌNH BÀY QUYỂN LUẬN VĂN THẠC SĨ  1. Hình thức chung trình bày luận văn: Luận văn thạc sĩ phải được trình bày rõ ràng, […]

Danh sách Khoa, Viện

September 13, 2017 admin 0

Khoa Hóa lý kỹ thuật Khoa Công nghệ thông tin Khoa Ngoại ngữ Khoa Cơ khí Khoa Vũ khí Khoa Động lực Khoa Hàng không […]

No Picture

Mẫu biểu Khoa, Viện

September 13, 2017 admin 0

Các mẫu biểu phục vụ khoa, viện có trong trang Thủ tục hành chính phục vụ khoa, viện hoặc tại trang Thủ tục hành chính

No Picture

Thông báo tuyển sinh

September 12, 2017 admin 0

Thông báo tuyển sinh cao học và NCS tiến sĩ tại Học viện KTQS Thông báo tuyển sinh cao học, NCS tiến sĩ năm 2019 […]