Thông tin LATS của NCS Trần Văn Toàn

Họ và tên NCS: Trần Văn Toàn

Tên đề tài: “Phát triển một số kỹ thuật phát hiện dị thường trên ảnh viễn thám quang học phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn”

Ngành: Kỹ thuật điện tử; Mã số: 9 52 02 03

Toàn văn luận án: xem tại đây

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Trích yếu luận án: xem tại đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*