Thông tin LATS của NCS Trần Anh Quang

Họ và tên NCS: Trần Anh Quang

Tên đề tài: “Nghiên cứu xây dựng phương pháp và xây dựng mô hình đánh giá thiết bị đánh giá chất lượng tạo ảnh của hệ thống quang học làm việc trong vùng hồng ngoại 8-12 micrometer”

Ngành: Kỹ thuật cơ khí; Mã số: 9 52 01 03

Toàn văn luận án: xem tại đây

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*