Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2020

Học viện KTQS  xin thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2020 như sau:

  1. Các ngành đào tạo thạc sĩ: Kỹ thuật hoá học; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Tự động hóa, Điều khiển các thiết bị bay, Kỹ thuật y sinh); Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật rađa – dẫn đường; Cơ kỹ thuật (Cơ kỹ thuật, Vũ khí, Đạn); Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật cơ khí động lực (Ôtô – máy kéo, Kỹ thuật xe máy công binh, Kỹ thuật động cơ nhiệt, Kỹ thuật Tăng-Thiết giáp); Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy); Kỹ thuật Cơ điện tử; Chỉ huy, quản lý kỹ thuật; Quản lý khoa học và công nghệ.
  2. Các ngành đào tạo tiến sĩ: Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá; Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ thuật cơ khí; Cơ kỹ thuật; Cơ học vật rắn; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật rađa – dẫn đường; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt; Toán ứng dụng; Cơ sở toán học cho tin học; Khoa học máy tính; Chỉ huy, quản lý kỹ thuật.
  3. Thời gian phát hành hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 11/02/2020.
  4. Thời gian nộp hồ sơ:

– Cao học: Từ ngày 16/3/2020 đến 20/4/2020 (đối với ngành gần nộp từ ngày 12/02/2020 đến 07/3/2020 tại Hà Nội).

Nghiên cứu sinh: Từ ngày 12/02/2020 đến 20/4/2020.

  1. Đăng ký học bổ sung kiến thức: Từ ngày 12/02/2020 đến 07/3/2020.
  2. Thời gian đăng ký ôn thi: Từ ngày 16/3/2020.
  3. Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2020: Tổ chức vào ngày 16, 17 tháng 5 năm 2020.
  4. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: PHÒNG SAU ĐẠI HỌC tầng 8 nhà S4 Khu A- Học viện KTQS (số 236 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội).

Điện thoại: 043.7558307; 043.8361789. Fax: 043.8361789.

9. Bản đầy đủ và chi tiết của Thông báo tuyển sinh sau đại học được đăng tải trên Website của Học viện KTQS  theo địa chỉ sau: Thông báo tuyển sinh