Thông báo kết quả thi tuyển sinh cao học năm 2020 và thời hạn nhận đơn phúc khảo

Ban Thư ký Hội đồng thi tuyển sinh cao học năm 2020 thông báo kết quả thi tuyển sinh cao học năm 2020 tại Học viện như sau:

Kết quả thi theo danh sách Phòng thi: Xem tại đây.

Thời hạn nhận đơn phúc khảo môn thi: từ ngày 04/6/2020 đến hết ngày 14/6/2020.

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi: download tại đây.