Hội thảo kinh nghiệm công bố quốc tế và viết dự án đề án NCKH, ngày 20/8/2017

Thời gian: 8h30, Thứ Hai ngày 20/8/2017

Địa điểm: Phòng bảo vệ LATS, tầng 5 nhà S1, Học viện KTQS

Nội dung: Cung cấp thông tin và kinh nghiệm trong hoạt động viết bài báo khoa học đáp ứng yêu cầu chuẩn quốc tế, viết dự án nghiên cứu khoa học xin tài trợ từ các quỹ Newton Fund và các quỹ của Châu Âu; kinh nghiệm dạy-học ở trường Đại học của Vương quốc Anh.

Người trình bày: TS Dương Quang Trung, Queen’s University Belfast.