Phòng Sau đại học Tổ chức tiếp nhận và giới thiệu ngành học cho học viên cao học Khoá 30

Trong ba ngày, 09/8, 10/8 và 11/8 Học viện KTQS đã tổ chức tiếp nhận và giới thiệu ngành học cho học viên Khoá 30, Chỉ huy tham mưu kỹ thuật Khoá 19, tại Khu Phương Canh/ Học viện KTQS.

Phòng Sau đại học đã phối hợp với Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần, Phòng Thông tin khoa học quân sự, Ban Tài chính và Hệ 5  hướng dẫn cho học viên Khoá 30, và lớp CHTMKT Khoá 19, kê khai đầy đủ các thông tin cá nhân vào phiếu học viên, phiếu nhập  học, nộp các giấy tờ, hồ sơ, sổ bảo hiểm, sổ quân trang, hoàn thiện thủ tục nhập học.  Công tác nhập học được tổ chức khoa học, chặt chẽ không có sự ùn tắc, thái độ của các đồng chí tham gia nhập học thân thiện tạo ấn tượng tốt với học viên đến nhập học.

Tổng số học viên đến nhập học: 356 /377.  Trong đó, tại Học viện: Hệ Quân sự:  227/231 học viên; Dân sự: 52/66 học viên; CHTMKT: 51/52 học viên. Tại đại diện phía Nam: Dân sự 17/18 học viên ngành KHMT. Tại Vĩnh Yên: Dân sự 9/10 học viên ngành Quản lý KHCN.

Ngay sau buổi nhập học, Phòng Sau đại học đã phối hợp với Hệ 5 và  các khoa, viện tổ chức gặp mặt học viên để giới thiệu về các chuyên ngành, phổ biến kế hoạch, quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện; phổ biến một số lưu ý và giải đáp thắc mắc của học viên trong quá trình học tập tại Học viện KTQS.

Tất cả đã sãn sàng cho một năm học mới. Chúc các tân học viên có một khoá học hiệu quả, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học2018-2019.