Nghiên cứu sinh Trần Trung Hiếu, NCS thứ 467 của Học viện bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 19/12/2020, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Trần Trung Hiếu về đề tài Nghiên cứu ứng xử của nút khung biên sử dụng bê tông cốt sợi thép tính năng siêu cao chịu tải trọng lặp, ngành Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt, mã số 9.58.02.06, do Đại tá TS Lê Anh Tuấn – Học viện KTQS và PGS. TS Vũ Ngọc Anh – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên:

  1. Đại tá, GS.TS Hoàng Xuân Lượng – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng;
  2. GS.TSKH Nguyễn Đông Anh – Viện Cơ học/Viện HLKH&CNVN, Phản biện 1;
  3. PGS.TS Vũ Ngọc Anh – Vụ KHCN&MT/Bộ Xây dựng, Phản biện 2;
  4. PGS.TS Vũ Hoàng Hưng – Trường Đại học Thủy lợi, Phản biện 3;
  5. Đại tá PGS.TS Nguyễn Trí Tá – Học viện KTQS, Thư ký;
  6. PGS.TS Nguyễn Hùng Phong – Trường Đại học Xây dựng, Ủy viên;
  7. Đại tá, PGS.TS Phạm Đình Ba – Học viện KTQS, Ủy viên.

Khách mời tham dự buổi bảo vệ gồm có:

– Về phía Học viện: Trung tướng, GS.TSKH Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện; Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Lạc Hồng, Phó Giám đốc Học viện; Thiếu tướng, PGS.TS Lê Minh Thái, Phó Giám đốc Học viện.

– Về phía cơ quan công tác của NCS: PGS.TS.KTS Ngô Thị Kim Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Tham dự buổi bảo vệ còn có các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Sau khi xem xét hồ sơ, nghe NCS trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thống nhất đánh giá, kết luận:

Về tính cấp  thiết của đề tài luận án: Nút khung đóng vai trò quan trọng trong sự làm việc tổng thể của kết cấu khung bê tông cốt thép (BTCT) đặc biệt khi chịu tác dụng của tải trọng lặp. Việc sử dụng bê tông cốt sợi thép tính năng siêu cao (UHPSFRC) là một giải pháp tăng cường hiệu quả khả năng chịu tải cho nút khung và kết cấu khung BTCT, làm giảm hàm lượng cốt thép thường trong nút khung mà vẫn đảm bảo khả năng chịu lực, tính dẻo khi chịu tải trọng lặp. Nội dung luận án tập trung vào nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng sự làm việc của nút khung sử dụng vật liệu bê tông cốt sợi thép tính năng siêu cao thay thế bê tông thường nhằm tăng khả năng chịu lực của nút khung là một đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

NCS và tập thể CBHD đã đăng 06 bài báo, báo cáo khoa học có nội dung liên quan đến đề tài luận án. Những kết quả và đóng góp mới của luận án: xây dựng cơ sở khoa học nghiên cứu ứng xử của nút khung biên sử dụng bê tông cốt sợi thép tính năng siêu cao trên cơ sở tiến hành thực nghiệm kết hợp kỹ thuật mô phỏng số sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn với lưới phần tử phù hợp trong phân tích tính toán nút khung; tiến hành thực nghiệm nghiên cứu và phân tích ứng xử, cơ chế phá hoại của nút khung biên sử dụng bê tông cốt sợi thép tính năng siêu cao dưới tác dụng của tải trọng lặp; sử dụng vật liệu bê tông cốt sợi thép tính năng siêu cao ở vùng nút cho phép cải thiện khả năng chịu lực, tăng độ dẻo, tăng khả năng tiêu tán năng lượng của nút khung và hạn chế sự phá hoại xảy ra trong vùng nút; nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố: khoảng cách tăng cường bê tông cốt sợi thép tính năng siêu cao, lực dọc cột và hàm lượng cốt sợi thép đến sự làm việc của nút khung biên, từ đó rút ra một số nhận xét kiến nghị hữu ích cho công tác thiết kế công trình.

Luận án tiến sĩ kỹ thuật của NCS Trần Trung Hiếu là một công trình khoa học được tác giả tiến hành một cách công phu, nghiêm túc, đã sử dụng phương pháp nghiên cứu và trang thiết bị thực nghiệm hiện đại. Nội dung và hình thức của luận án đáp ứng được các yêu cầu của một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các kết quả nghiên cứu trong luận án là tin cậy, các điểm mới có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu thông qua luận án với kết quả 7/7 thành viên đồng ý thông qua và Hội đồng cũng đã kiến nghị Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh Trần Trung Hiếu.

Kết thúc buổi bảo vệ, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Minh Thái, Phó Giám đốc Học viện đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện phát biểu chúc mừng NCS, tập thể CBHD, Viện KTCTĐB, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (cơ quan công tác của NCS) và gia đình của NCS Trần Trung Hiếu. Thủ trưởng Học viện cũng đã cảm ơn và mong các nhà khoa học tiếp tục đồng hành cùng với Học viện KTQS trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ Quân đội và đất nước.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*